Profesionální IT služby

Audit


Audit


Audit počítačových sítí

Softwarový a hardwarový audit

Máte přehled o veškerém softwaru u Vás ve firmě? Nevědomost bohužel neomlouvá.
Velmi často se stává, že majitel firmy nemá úplný přehled o veškerém softwaru nainstalovaném na pracovních stanicích jednotlivých uživatelů ani o jeho legálnosti. To, že se na pracovních stanicích objevuje nelegální software, nemusí být nutně způsobeno zlým úmyslem, nebo snahou ušetřit na nesprávném místě. Často se totiž stává, že si uživatel nainstaluje shareware, který je sice zdarma, avšak často na omezenou časovou dobu. Po jejím uplynutí, pokud nedojde k odinstalování, se shareware stává nelegálním softwarem. Dalším častým prohřeškem je, že si uživatel nainstaluje program, který je zdarma pro soukromé použití, nainstalován je však na jeho pracovní stanici na pracovišti, a je tudíž opět považován za software nelegální. Softwarový audit je tedy ochranou a prevencí před případnými následky z užívání nelegálního software.

Chcete obnovit hardware a nevíte, co vyměnit nejdříve?
Hardwarový audit Vám pomůže kvalifikovaně rozhodnout! Dodá Vám totiž informace o veškerém Vámi používaném hardwaru, zejména tedy přesné informace o tom, z jakých komponentů jsou sestaveny Vaše pracovní stanice.

Jak to funguje?
Pro zjištění legálnosti veškerého programového vybavení ve Vaší firmě i pro hardwarový audit používáme vlastní software a využíváme vlastní databázi produktů. Po dokončení softwarového/hardwarového auditu získáte pro každou pracovní stanici kompletní i souhrnný protokol (kromě souhrnného seznamu tedy i seznam položkový).

A když se nejedná o omyl...
Náš software využívá mechanismus ochrany proti zamaskování software, takže například odhalí i nelegální software, který uživatel přejmenoval ve snaze, aby nebyl odhalen. Například přejmenování souboru hra.exe na winword.exe bude softwarovým auditem zjištěno.

Audit je jen prostředek k řešení situace...
Výsledky softwarového/hardwarového auditu proto s klientem probereme. V případě softwarového auditu zajistíme nápravu situace, tzn. odinstalujeme problematický software, o který klient dále nejeví zájem, a dodáme licence k softwaru, který má být zlegalizován. V případě auditu hardwarového pak klientovi poradíme, jak dále postupovat v obnově hardware a na základě klientova požadavku dodáme požadovaný hardware.


Soubor ke stažení: