Profesionální IT služby

Firewally

TouchWARE Firewall


Bezpečnostní brány

Firewally: červená útokům z internetu!
Firewally, které poskytujeme, jsou hardwarová síťová zařízení, která chrání počítače či celou počítačovou síť před nežádanými útoky, a to nejen z internetu, ale i z vnitřní sítě.

Rozdíl mezi softwarovými a hardwarovými firewally
Zatímco softwarový firewall běží až na tom zařízení, které má chránit, hardwarový firewall stojí samostatně před chráněným počítačem nebo chráněnou počítačovou sítí, snaha o proniknutí firewallem proto nezatěžuje servery či stanice.

Jak to funguje a co všechno firewally umí?
Firewally propojují jednu nebo více počítačových sítí, což nejčastěji bývá internet s Vaší počítačovou sítí, popřípadě navíc s demilitarizovanou zónou. Firewall umožňuje prostup dat pouze v povoleném směru. Díky firewallům je možné sledovat, kdo a kam komunikuje. Firewally umožňují dělat statistiky provozu. Firewally umožňují omezovat přístup do internetu (jejich prostřednictvím je možné povolit/zakázat přístup k internetu, omezit rychlost přístupu apod.), přičemž veškerá nastavení mohou obsahovat různá oprávnění pro různé pracovní stanice. Kromě povolení/zakázání přístupu k internetu firewally též umožňují strukturovanější přístup, tzn. umožňují omezení prohlížení webových stránek přes transparentní proxy server. Firewally též umožňují omezovat, kdo může přijímat a odesílat poštu a přes jaké poštovní servery, tento postup je jednou z metod ochrany před rozesíláním virů a spamů a prevence před dostáním se na blacklist.

Firewall made in TouchWARE...
Na základě dlouholetých zkušeností s provozováním a pronájmem firewallů se společnost TouchWARE s.r.o. rozhodla vyrábět vlastní firewally nazvané SeqG8., které by lépe vyhovovaly požadavkům a potřebám našich zákazníků. Oproti běžným firewallům dostupným na trhu mají firewally SeqG8 téměř neomezené možnosti připojení virtuálních privátních sítí VPN, dle konfigurace mohou mít vstupní a výstupní porty, sériovou linku RS485 a navíc mohou být rozšířeny o SeqG8 Extendery připojené pomocí sběrnice SeqG8-BUS. Tyto SeqG8 Extendery pak umožnují připojit další sériové linky RS232, RS485, snímat analogové i digitální hodnoty na vstupech a ovládat analogové i digitální výstupy, měřit teploty, komunikovat přes MODBUS, atd. Firewall SeqG8 může být vybaven plně grafickým barevným displejem, na kterém je možné zobrazit i vizualizaci stavu připojeného systému.

Nutnost pro mobilní kancelář
Díky firewallům je možné povolit přistupování k vnitřním prostředkům sítě z definovaných IP adres nebo prostřednictvím VPN. V případě, že Vaše společnost potřebuje propojit několik poboček můžete využít naší služby TouchWARE VPN.