Profesionální IT služby

Privátní sítě (VPN)


Privátní sítě


Virtuální privátní síť

Mobilní kancelář bez hranic jednoduše a bezpečně
VPN slouží k virtuálnímu spojení více fyzicky vzdálených počítačů, takže se chovají, jako by byly přímo propojené jednou sítí. Umožňuje například spojení sítí dvou poboček jedné firmy do sítě, která se chová jako jeden celek. Zároveň však umožňuje připojení externích či mobilních pracovníků do sítě ve Vaší společnosti přes internet, který je nezabezpečený, tak, aby nikdo nemohl odposlechnout data. Jedná se o řešení, které může propojovat kanceláře a uživatele po celém světě.

Jak to funguje?
Poté, co server počítačové sítě ověří jméno a heslo vzdáleného uživatele, uživatel i server vytvoří nová síťová rozhraní, která jsou "spojena" tunelem, který je zabezpečený silnou šifrou a přes který jdou veškerá data. Servery po cestě tak vidí komunikaci mezi klientem a serverem šifrovaně a nejsou schopny ji přečíst. Z venku to vypadá, že vzdálený uživatel má počítač připojený přímo k serveru. Plně transparentní uživatelé si připadají, jako kdyby byli přímo na místě, mohou například tisknout stejně jako přistupovat ke všem zařízením a počítačům síti. Pro jednotlivé pobočky/uživatele Vám vydáme přístupové klíče s platností 1, 5 nebo 10 let, které je samozřejmě možné kdykoli zařadit na černou listinu, či po uplynutí doby prodloužit jejich platnost.

Ani jedna ze dvou stran nemá statickou veřejnou IP adresu? Nám to nevadí!
Díky dokonalému technickému zázemí společnosti TouchWARE s.r.o. jsme schopni zprovoznit virtuální privátní sítě i tehdy, když ani jeden z Vašich uživatelů nemá statickou veřejnou IP adresu (umíme tedy propojit například dva notebooky s mobilním připojením).

Používáte protokol UDP? Nebo TCP? Nebo máte proxy server? Nám je to jedno!
Virtuální privátní síť umíme zprovoznit nad protokolem UDP, TCP a dokonce i tehdy, pokud používáte proxy server. Dle požadavků zákazníka vytvoříme dedikovaný VPN server u nás v serverovně přijímající požadavky na specifikovaných portech. Každá z připojovaných lokalit dokonce může být připojena na jiný TCP nebo UDP port.

Minimalizujeme Vaše vstupní náklady
Firewally nutné ke zprovoznění VPN pronajímáme. Po domluvě s Vámi a na základě Vašich požadavků na technické řešení Vám VPN server zprovozníme u Vás, anebo přímo v naší serverovně.

Spolehlivé řešení
Pro maximální spolehlivost Vaší VPN používáme a dodáváme naše vlastní zařízení (viz firewally). V případě požadavku na nízké provozní náklady používáme i pomalejší ale spolehlivá zařízení od společnosti CISCO/Linksys. V případě nutnosti softwarového řešení Vám dodáme a nakonfigurujeme i softwarového klienta VPN.