Profesionální IT služby

Technické řešení

Cloud computing

Využití hardwarových i softwarových prostředků pomocí internetové sítě.

Výkon informačního systému X2 v Cloudu je nezávislý na klientských pracovních stanicích. Stačí běžné pracovní stanice / mobilní zařízení a internetové přípojení.
Při své práci jste Vy a všechny Vaše pracovní stanice / pobočky připojeni internetem na servery společnosti TouchWARE s.r.o. a využíváte jejich výkon. Se svými daty pracujete na dálku, není třeba pořizovat drahé hardwarové vybavení, ani myslet na zálohování.
Systém používá vyspělou databázovou technologii SQL a je multiplatformový (tzn. lze využívat v systému Windows, Linux, Macintosh i na mobilní zařízení)‏.

Výhody Cloud computingu:

  • Klient nemusí znát princip funkce HW a SW.
  • Snažší vzdálená podpora.
  • Sdílení HW prostředků umožnuje lépe rozdělovat výkon mezi jednotlivé klienty.
  • Rozšíření funkcí / zvýšení výkonu probíhá přímo v datovém centru. Tento systém šetří čas, náklady, dopravu i životní prostředí. Na cokoliv používáte počítač, vždy je prioritou rychlost a bezproblémovost provozu.
  • Uživatel se může k datacentru připojit odkudkoliv.
  • Datové centrum může nabídnout vyšší výkon pro jednoho klienta než běžný počítač. Naopak v případě, že výkon není třeba, dokáže tento systém šetřit prostředky.
  • Zvýšená bezpečnost, celé datacentrum je zpravidla zabezpečeno mnohem lépe než jeden počítač.


Technické informace o infrastruktuře TouchWARE pro provoz IS Enterprise X2:

Systém je provozován v privátních cloudech, kde každý řetězec má vlastní tj. nesdílené virtuální databázové servery, které jsou pouze pro tento řetězec. Tyto privátní cloudy jsou hostovány na našich fyzických serverech (skutečně námi vlastněných i spravovaných - nejedná se tedy o ukládání dat na serverech třetí "nejisté" strany). Servery jsou umístěny ve špičkových datových centrech a je k nim přístup přes 2 nezávislé internetové linky o rychlosti 1Gbps. Použitá technologie, nad kterou běží virtuální servery je Microsoft Hyper-V Failover Cluster nad servery Dual Xeon E5 s Windows Server Datacenter Edition využívající disková pole od společnosti Promise. Navíc jsou disková pole pravidelně zálohována ještě na separátní zálohovací servery se svými diskovými poli.
Přístup do privátního cloudu má každý klient řešen pomocí fyzického firewallu, na kterém běží VPN tunel k nám do serverovny (ověřený certifikátem a pokud možno, tak i statickou IP adresou).
V případě mobilních zařízení řešíme připojení pomocí softwarové VPN. Je tak možné se k IS Enterprise dostat nejen z notebooků s Windows a MacOS ale i z telefonů a tabletů s iOS či OS Android.
Z výše uvedeného řešení vyplývá nejvyšší možný stupeň zabezpečení jak z hlediska ochrany dat, tak i z hlediska přístupu.

Informační systém TouchWARE Enterprise X2 plně podporuje Elektronickou evidenci tržeb (EET). Naši zákazníci tak nemusejí investovat do žádného jiného technického řešení ani do nákupu nového hardware či software. Spojení s EET je automatické, nemusíte tak přepisovat žádné částky ani kódy. Při funkčním internetovém spojení do našich datových center jsou data EET odesílána přímo z informačního systému TouchWARE Enterprise X2. Při nefunkčním internetovém spojení jsou data odesílána a případně shromažďována v offline režimu ve Vašem počítači v rámci lokální aplikace TouchWARE EET.